Informacja o ryzyku

Ostrzeżenie o ryzyku

Inwestowanie na rynku terminowym, w tym na rynku Forex, związane jest z ryzykiem i możliwością poniesienia strat. Możliwa jest całkowita strata zainwestowanych środków, dlatego w decyzjach inwestycyjnych należy uwzględniać własną sytuację finansową.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i materiały zawarte na stronie www.followfx.pl są prywatnymi opiniami autorki serwisu. Prezentowane treści, mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) Autorka serwisu przykłada należytą staranność do świadczonych usług, ale nie biorze odpowiedzialności za to, jak owa wiedza zostanie wykorzystywana. Użytkownik serwisu podejmuje wszelkie decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność i ryzyko. Autorka serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty, które może ponieść użytkownik serwisu w wyniku zawarcia transakcji opartej o materiały przedstawione na stronie.