Ropa Brent – koniec korekty ABC wyższego rzędu?

Ropa Brent D1 14.09.2015 www.followfx.pl zniesienia Fibonacciego, Teoria Fal Elliotta

Ropa Brent D1 14.09.2015

W mojej ostatniej analizie wykresu Ropy Brent pisałam, że oczekuję wybicia dołka z 13 stycznia tego roku, które potwierdzi nam korektę w fali (4). Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ. Analiza szerszej perspektywy wydaje się również potwierdzać, możesz zapoznać się z nią pod TYM linkiem. Opisuję tam możliwość powstawania korekty pędzącej wyższego rzędu, a spadki jakie mają miejsce od niemal początku roku to 5-falowa struktura fali C tejże korekty.

Ropa Brent – Zniesienia Fibonacciego na D1 i H4

W chwili obecnej wiele wskazuje na to, że fala (5), czyli ostatnia podfala fali C korekty pędzącej wyższego rzędu została zakończona. Wykres powyżej pokazuje dwa dość istotne poziomy Fibo, jakie pojawiają się w miejscu potencjalnego zakończenia fali (5). Są to 70,7% F(1) i 41,4% F(2). Poziomy te zostały wzmocnione przez zniesienia wynikające z mierzenia wewnątrz samej fali (5), co pokazuje wykres poniżej. Są to: 200% F1 i423,6% F2. Do tego należy jeszcze dołożyć zniesienie 78,6%. Wynika ono z mierzenia całej fali C względem fali A korekty pędzącej, jaka jest bardzo dobrze widoczna na wykresie W1 (nie wklejam jej do postu, ale możesz ją zobaczyć we wcześniejszych wpisach).

Ropa Brent – Dwa scenariusze

Zniesienia plus falowość samej fali (5) może sugerować zakończenie spadków. 5-falowa struktura fali (5) jest bardzo dobrze widoczna na wykresie H4, jaki zamieszczam poniżej. Idąc tym tropem można spodziewać się zmiany sentymentów na rynku Ropy Brent i wyraźnych wzrostów na fali (1). Oznacza to, że wzrosty jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu sierpnia to fala 1, a obecne spadki to korekta na fali 2 (kolor niebieski). Jeśli ten scenariusz rzeczywiście się rysuje to przed nami silne wzrosty na fali 3.

Ropa Brent H4 14.09.2015 www.followfx.pl, zniesienia Fibonacciego, Teoria Fal Elliotta, Overbalance

Ropa Brent H4 14.09.2015

Alternatywnie można przyjąć, że sierpniowe spadki nie są całą fala (5), a dopiero jej fala1 (kolor czerwony). Jest to mniej prawdopodobny scenariusz, ale warto go uwzględnić. Overbalance wskazuje na trend spadkowy i dopiero wybicie 100% korekty oznaczonej na wykresie kolorem zielonym pozwoli na zagrywanie do góry.

Dołącz do dyskusji