Jak wyznaczyć Trend na Forex?

trendCo to jest Trend?

   „Trend is your friend”, „Nie graj przeciwko trendowi”, „Gra z trendem to mniej stresu i więcej zysku”.  Te i wiele podobnych sentencji krąży w  świecie tradingu. Trend jest podstawowym elementem wielu strategii, zwłaszcza w systemach trend following, gdzie główną ideą jest podążanie za nim. Sprawa wydaje się całkiem prosta – cena rośnie, my kupujemy, gdy spada sprzedajemy –  jednak wcale tak nie jest. Co tak naprawdę nazywamy trendem? Skąd wiadomo, że kończy się jeden i zaczyna drugi? I chyba najważniejsze pytanie: jak odróżnić zakończenie trendu od korekty? Wiele wątpliwości może budzić prawidłowe wyznaczenie kierunku gry.

   Intuicyjnie wiemy, że trend to główny kierunek ceny, siła, która napędza rynek. „Mówi” nam w jakim kierunku powinniśmy stawiać nasze zlecenia, aby zwiększyć prawdopodobieństwo zakończenia transakcji zyskiem. „Książkowo” trend można zdefiniować, jako utrzymywanie się przez pewien czas tendencji kursu do zmian w danym kierunku. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie kurs zmienia się z tendencją do wzrostu, mówimy o trendzie wzrostowym; jeśli zaś kurs zmienia się z tendencją do spadku, mówimy o trendzie spadkowym. I tu rodzi się pytanie jak prawidłowo wyznaczyć trend? I skąd wiadomo, ze tendencja do wzrostu czy spadku zakończyła się? Znanych jest wiele metod wyznaczania trendu. Przedstawię te najważniejsze pokrótce:

 Linia Trendu

   Prawdopodobnie najczęściej stosowana metoda wyznaczania trendu. Jest to nic innego jak linia prosta prowadzona po określonych punktach. Punkty te to lokalne minima lub maksima, czyli kolejne „dołki” lub „szczyty” ceny. Przy wyznaczaniu trendu wzrostowego łączymy ze sobą dolne punkty, czyli lokalne minima; zaś przy trendzie spadkowym łączymy ze sobą lokalne maksima czyli „szczyty”. W obu przypadkach trend uznajemy za zakończony, gdy cena przecina linię trendu. Częstym dylematem tutaj może być wybór odpowiedniej linii. W trakcie trwania trendu pojawiają się kolejne ekstrema cenowe, co w konsekwencji daje kolejną linię trendową rysowaną  po tych ekstremach. Linie są coraz mniej strome, mamy coraz więcej fałszywych przebić…

linie trendu wzrostowego, followfx.pl

linie trendu wzrostowego

 

Średnia Krocząca

   Kolejny sposób na wyznaczenie trendu. Jest to wskaźnik liczący średnią wartość ceny z X okresów wg określonej formuły w zależności od rodzaju średniej (SMA, WMA, EMA). Trend jest wzrostowy, gdy wykres ceny znajduje się nad linią średniej kroczącej, a średnia krocząca porusza się w górę. Z trendem spadkowym mamy do czynienia, gdy wykres ceny jest pod linią średniej a sama średnia krocząca porusza się w dół. Problemem przy tej metodzie może być odpowiedni dobór parametrów średniej. Jeżeli okres, z jakiego wyliczona będzie średnia jest zbyt krótki otrzymujemy dużo fałszywych sygnałów zmiany trendu. Jeśli okres ten będzie za duży sygnał pojawi się zbyt późno. Kolejne problematyczne kwestie to wybór odpowiedniej średniej i sama ich ilość. Traderzy stosują tutaj różną liczbę, od pojedynczej średniej aż po całą kaskadę średnich z rozróżnieniem na krótkie i długie średnie kroczące.

średnie kroczące, followfx.pl

średnie kroczące

Metoda Price Action 

   Najbardziej znaną definicją trendu jest ta: „(…) trend wzrostowy  to sytuacja, w której kolejne szczyty i dołki kształtują się na coraz wyższym poziomie. Trend spadkowy to sytuacja odwrotna, w której kolejne szczyty i dołki formują się na coraz niższym poziomie”. (John J. Murphy: „Analiza Techniczna Rynków Finansowych”). Jest to definicja opracowana przez Charlesa Dowa, redaktora The Wall Street Journal. Pod koniec XIX wieku na łamach tej właśnie gazety przedstawił wiele swoich założeń, które przetrwały do dziś i stały się podstawą do dalszych analiz rynkowych.

Trend wzrostowy wg Teorii Dowa - followfx.pl

Trend wzrostowy wg Teorii Dowa

Charles Dow wyodrębnił trzy rodzaje trendu i porównał je do ruchów morza:

  • Trend główny – przypływy i odpływy morza
  • Trend wtórny – fale składające się na przypływy i odpływy
  • Trend krótkookresowy – zmarszczki tworzące się na falach.

   Trend główny to kierunek w jakim podąża rynek i to zgodnie z tym trendem należy inwestować. Szacunkowy czas trwania tego trendu to od roku do nawet kilkunastu lat. Trend wtórny to korekta trendu głównego, czyli ruchy w kierunku przeciwnym do trendu głównego. Okres trwania to od trzech tygodni do około trzech miesięcy. Trend krótkookresowy to „szum rynkowy”, który nie powinien mieć znaczenia dla inwestora, trwa niespełna trzy tygodnie. Aktualny trend utrzymuje swój kierunek aż do momentu, w którym pojawi się odwrócenie trendu. Należy tu nadmienić, że teoria Dowa dotyczy giełdy.  Niemniej jednak można teorię tę stosować z dużym powodzeniem na rynkach walutowych.  Zasada funkcjonowania obydwu rynków jest taka sama. Jeśli jest więcej chętnych na zakup danego waloru aktualna cena rośnie, jeśli zaś prym wiodą sprzedający cena spada. Zasada popytu i podaży jest niezmienna wszędzie. Zostało napisanych wiele książek na temat pracy Charlesa Dowa, teoria ta była poruszana na różnych forach i blogach, dlatego nie będę tu opisywać jej bardziej szczegółowo. Najważniejsza dla mnie jest sama definicja. Stała się ona podstawą do definicji OVERBALANCE, metody, którą stosuję z dużym powodzeniem. Dlatego tej właśnie metodzie poświęcę osobny wpis.

   Jest wiele innych metod wyznaczania trendu. Do tego celu można wykorzystywać takie narzędzie jak kanały cenowe, które rysuje się podobnie jak linie trendu. Wielu traderów korzysta ze  wskaźników trendu analizy technicznej, które można znaleźć w każdej platformie inwestycyjnej (np.:  Standard Deviation, Parabolic SAR, Average Directional Movement i inne). Wskaźniki te pokazują tą samą rzecz, chociaż w nieco odmienny sposób. Bazują na innych  formułach matematycznych.

   Na zakończenie przytoczę cytat z książki Joe DiNapolego „Poziomy DiNapolego”. Jest to cytat, dzięki któremu diametralnie zmieniłam postrzeganie trendu. DiNapolli napisał: „Jednym z moich ulubionych pytań, jakie zadaje w czasie wykładów, jest: «Jaki Trend mamy dziś na rynku obligacji, S&P lub dowolnym innym?». Zawsze otrzymuję jedną z trzech odpowiedzi: wzrostowy, spadkowy albo boczny. Rzadko się zdarza, żeby ktoś spytał, o jaką Perspektywę Czasową mi chodzi. Pytanie o to, jaki mamy Trend bez wskazania Perspektywy Czasowej nie ma sensu.”. A wybór interwału czasowego zależy tylko i wyłącznie od nas. Dlatego nie jest ważne co mówią analitycy w telewizji czy w radio. Ważne jest indywidualne postrzeganie wykresu.


Jeśli chcesz poznać moją metodę wyznaczania trendu zapisz się do Newslettera

Jeśli chcesz być na bieżąco z moimi analizami dołącz do mnie na Facebooku

Znajdziesz mnie również na Google+ i Twitterze


Dołącz do dyskusji