USDCAD – wykres D1 i H1 dnia 01.11.2016

USDCAD na wykresie D1

Sytuacja na dziennym wykresie USDCAD, czyli dolara amerykańskiego do kanadyjskiego wydaje się jasna. Po 5-falowych spadkach trwających od początku roku przyszedł czas na korektę. W chwili obecnej mamy 41,4% zniesienia owych spadków, jednak struktura korekty, jaka powstała do tej pory pozwala przypuszczać, że zniesienie to może osiągnąć poziom 50% (mniej prawdopodobne wydaje się 61,8%). Przypuszczenie to pozwoliłam sobie oprzeć na podstawie wyglądu ostatniej fali wzrostowej. Do zakończenia całej sekwencji korekty WXY potrzebna jest 5-falowa struktura fali (c) fali Y.

d1 usdcad 01.11.2016 www.followfx.pl

Wykres D1 USDCAD 01.11.2016

USDCAD na wykresie H1

Sytuacja na niższych interwałach (poniżej wklejam wykres z interwału h1) wydaje się jasna. Po dość silnych wzrostach na fali i między 11 a 24 października, które zostały zapoczątkowane przez formację świecową młota, mamy obecnie zmniejszenie zmienności. Wydaje się, że jest to spowodowane powstawaniem fali ii fali c, czyli ostatniej już fali Y i tym samym ostatniej z fal korekty WXY. Obecne zatrzymanie ma znamiona 3-falowej struktury fali b. Można zatem przypuszczać, iż mamy do czynienia z powstawaniem korekty pędzącej lub nieregularnej w fali ii. Wariant z korektą pędzącą oznaczyłam na wykresie kolorem niebieskim. Przewiduje on zniesienie fali i o 23,6% spadkiem 5-falowym i wędrówkę ceny do góry na fali iii. Tutaj cena nie wybija fali a całej korekty ii. Wariant z korektą nieregularną to wybicie fali a (oznaczyłam śliwkowym kolorem), zniesienie fali i przynajmniej do 38,2 %, po czym – podobnie jak we wcześniejszym wariancie – wzrost na fali iii.

h1 usdcad 01.11.2016 www.followfx.pl

Wykres H1 USDCAD 01.11.2016

USDCAD – potencjalne miejsce oporu i zakończenia wzrostów

Jeśli te oznaczenia są prawidłowe powinniśmy w niedługim czasie zaobserwować wzrosty na fali iii i powstanie 5-falowej struktury fali (c). Na poziomach 1,357 – 1,36 spotykają się takie zniesienia jak:

  • 50% fali A/1 czyli całego impulsu spadkowego powstałego od początku roku,
  • 78,6% fali W, czyli pierwszej fali korekty,

O nieco mniejszym znaczeniu mogą się wydawać takie mierzenia jak:

  • 127,2% fali W mierzonej od zakończenia fali a/
  • 78,6%fali W mierzonej od końca fali (b)
  • 173,2% fali c/
  • 173,2% fali a/ i inne.

Na tych poziomach występuje również opór wynikający z wcześniejszych zatrzymań ceny na tych poziomach. To również może zatrzymać wzrost i zapoczątkować spadki na fali C/3. Stanowi on niejako wzmocnienie poziomów Fibonacciego, które wymieniłam wcześniej.

Dołącz do dyskusji