Złoto – teoria fal na H4

Złoto05.10.2015 H4 www.followfx.pl

Złoto05.10.2015 H4

Wcześniejsza analiza (z 26 lipca) przewidywała końcową już fazę spadków, kiedy to po wyrysowaniu fali (5) miało nastąpić odreagowanie ceny i utworzenie korekty ABC wyższego rzędu. Scenariusz ten jest nadal aktualny. Pytanie jakie możemy sobie postawić to czy fala (5) jest już zakończona. Jeden ze scenariuszy zakłada, że nie (czerwony) i wzrosty jakie mają miejsce to nic innego jak korekta w ramach fali (5), a dokładnie jej fala 4. Na wykresie można zauważyć jej 5-falową falę A, po której mamy falę B w postaci korekty płaskiej. Wzrosty jakie teraz obserwujemy to fala C. Alternatywnie możemy przyjąć, że znajdujemy się w 5-falowym impulsie do góry. Wcześniej wspomniana korekta płaska to fala 2.

Gdzie możemy spodziewać się zakończenia fali C? Warto zwrócić uwagę na poziomy 1180, a wyżej 1200. Każdy z tych poziomów może stanowić barierę psychologiczną (pełna liczba), a poza tym na każdym z nich znajdują się przynajmniej dwa zniesienia wynikające z mierzenia Fibonacciego. Jeśli jesteśmy w 5-falowym impulsie do góry, na tych poziomach możemy spodziewać się oporu i zatrzymania ceny, w celu wyrysowania fali 4.

Alternatywnych scenariuszy może być oczywiście dużo więcej, i każdy z traderów widzi wykres inaczej, ale właśnie na tym polega – według mnie – piękno AT :)
Udanego tradingu:)

Dołącz do dyskusji